Избор на строителна фирма в Лом, Монтана

В тази статия няма надълго и нашироко да се спираме относно това как се избира строителна фирма в Лом, Монтана, а ще бъдем кратки, точни и ясни. Ще ви дадем база от подходящи въпроси, които да зададете към служителите в строителната фирма – тази която сте избирате дали да възложите строителството точно на нея.

Тези въпроси, ще ви помогнат във вашия избор. Това са точни въпроси, насочени са към главната цел – събиране на информация – и са от опита на „ИМОТИ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД в работата си с клиенти, с подизпълнители, с други строителни фирми; опит натрупан следствие на повече от 20 години в строителния бранша. Е, да започваме!

Колко такива проекти сте изпълнили преди? Важен въпрос, който ще постави началото на разговора. Вие ще получите информация директно дали сте в комуникация с компания, която бързо ще навлезе в рамките на вашия проект.

Следва да се насочите конкретно към цената на подобни проекти. Можете спокойно да питате, колко излиза цена на квадратен метър за такъв тип строителство? Според статистиката цената е второто най-търсено нещо от клиентите, когато търсят информация за строителни фирми.

Можете да имате специфични въпроси, които са напълно в тона на съвременните тенденции в строителството. Колко опит има строителната фирма в изпълнението на енергийно-ефективни проекти, зелено строителство, строителство с инсталация на модерни алармени системи и т.н. Все въпроси, свързани с изпълнение, което ще придобие актуалност след завършване на самия проект, но такива, които трябва да се изяснят навреме.

Ще има ли подизпълнители на обекта? Добре е да знаете каква част от майсторите на терен, ще бъдат от строителната фирма и каква част ще са подизпълнители. Това е важно защото ще знаете как да реагирате спрямо работниците на място и към кого да се обръщате когато имате забележки.

Какви са основните умения и приоритети на строителната фирма? От този въпрос ще разберете много за строителната фирма и къде да очаквате нейното най-силно представяне. Ще разберете дали тя има наличния състав за изпълнение на по-сложни строителни проекти

Почиства ли фирмата след себе си ( има строители, които не го правят)? Държат ли строителната площадка чиста и безопасна за минаващите оттам, за работещите, за всеки който по един или друг начин се озове на обекта?

Когато получите тези отговори, задоволителни за вас или не, вие ще можете да си направите вашите изводи. Може да направите кафе пауза и да вземете решението си конкретно за тази строителна фирма. Върнете се в офиса на фирмата и ако сте решили да работите с това строително предприятие, минете към последния важен въпрос. Как ще работите заедно с фирмата от финансова гледна точка? На каква основа ще се случи цялото оценяване на проекта: на пазарна цена, на офертна цена, на цена по договаряне...

Дори да не търсите строителство, а планов ремонт или ремонт от по-особен характер, то тези въпроси към строителната фирма също ще ви бъдат от полза. Не случайно зададохме темата като за строителна фирма в Лом, Монтана. Просто в момента в Лом, Монтана се строи много, ремонтира се най-много и в града са разположени множество строителни фирми. Когато имате на ваша страна знание как да подходите при проучването и разговорите с конкретна строителна фирма в Лом, Монтана, тогава ще бъдете много по-подготвени и сигурни в избора си. Просто защото ще тествате самата строителна фирма в най-първоначалния етап от изпълнението на вашето строително начинание.

Google Plus
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}